1.
Mat Saad MZ, Ibrahim M, Othman Z. Memperkasa Inovasi Pengurusan Bantuan Makanan dengan Menggunakan Aplikasi Zakat on Touch (ZOT) dalam Kalangan Penolong Amil Kedah: Isu dan Cabaran. AZJAF [Internet]. 2023Mar.28 [cited 2023Dec.7];4(1):155-74. Available from: https://azjaf.zakat.com.my/index.php/azjaf/article/view/146