Mat Saad, Mohd Zuwairi, Marzura Ibrahim, and Zakaria Othman. “Memperkasa Inovasi Pengurusan Bantuan Makanan Dengan Menggunakan Aplikasi Zakat on Touch (ZOT) Dalam Kalangan Penolong Amil Kedah: Isu Dan Cabaran”. AZKA International Journal of Zakat & Social Finance 4, no. 1 (March 28, 2023): 155-174. Accessed December 7, 2023. https://azjaf.zakat.com.my/index.php/azjaf/article/view/146.