Mat Saad, M. Z., M. Ibrahim, and Z. Othman. “Memperkasa Inovasi Pengurusan Bantuan Makanan Dengan Menggunakan Aplikasi Zakat on Touch (ZOT) Dalam Kalangan Penolong Amil Kedah: Isu Dan Cabaran”. AZKA International Journal of Zakat & Social Finance, vol. 4, no. 1, Mar. 2023, pp. 155-74, doi:10.51377/azjaf.vol4no1.146.