Ayoup, H., A. H. . Mohd Ariff, N. A. . Jamaludin, S. Ismail, and M. S. . Md Isa. “Pulangan Sosial Atas Pelaburan: Kajian Impak Skim Agihan Zakat Bantuan Jayadiri Asnaf Di Negeri Kedah”. AZKA International Journal of Zakat & Social Finance, vol. 4, no. 1, Mar. 2023, pp. 39-56, doi:10.51377/azjaf.vol4no1.125.