Ab. Halim, M. H. ., H. Wahid, and M. A. Mohd Noor. “Kepercayaan Penjawat Awam Terhadap Pengurusan Wakaf Tunai Melalui Ejen Pentadbir Wakaf”. AZKA International Journal of Zakat & Social Finance, vol. 4, no. 1, Mar. 2023, pp. 122-53, doi:10.51377/azjaf.vol4no1.108.