[1]
Fadzila Azni Ahmad, “Analisis Bibliometrik Penerbitan Prestasi Institusi Kewangan Islam dalam Pangkalan Data Scopus”, AZJAF, vol. 5, no. 1, pp. 157-179, Mar. 2024.