[1]
M. Z. Mat Saad, M. Ibrahim, and Z. Othman, “Memperkasa Inovasi Pengurusan Bantuan Makanan dengan Menggunakan Aplikasi Zakat on Touch (ZOT) dalam Kalangan Penolong Amil Kedah: Isu dan Cabaran”, AZJAF, vol. 4, no. 1, pp. 155-174, Mar. 2023.