[1]
H. Ayoup, A. H. . Mohd Ariff, N. A. . Jamaludin, S. Ismail, and M. S. . Md Isa, “Pulangan Sosial Atas Pelaburan: Kajian Impak Skim Agihan Zakat Bantuan Jayadiri Asnaf di Negeri Kedah”, AZJAF, vol. 4, no. 1, pp. 39-56, Mar. 2023.