[1]
M. H. . Ab. Halim, H. Wahid, and M. A. Mohd Noor, “Kepercayaan Penjawat Awam Terhadap Pengurusan Wakaf Tunai Melalui Ejen Pentadbir Wakaf”, AZJAF, vol. 4, no. 1, pp. 122-153, Mar. 2023.