Fadzila Azni Ahmad (2024) “Analisis Bibliometrik Penerbitan Prestasi Institusi Kewangan Islam dalam Pangkalan Data Scopus”, AZKA International Journal of Zakat & Social Finance, 5(1), pp. 157-179. doi: 10.51377/azjaf.vol5no1.185.