Mat Saad, M. Z., Ibrahim, M. and Othman, Z. (2023) “Memperkasa Inovasi Pengurusan Bantuan Makanan dengan Menggunakan Aplikasi Zakat on Touch (ZOT) dalam Kalangan Penolong Amil Kedah: Isu dan Cabaran”, AZKA International Journal of Zakat & Social Finance, 4(1), pp. 155-174. doi: 10.51377/azjaf.vol4no1.146.