Ayoup, H., Mohd Ariff, A. H. ., Jamaludin, N. A. ., Ismail, S. and Md Isa , M. S. . (2023) “Pulangan Sosial Atas Pelaburan: Kajian Impak Skim Agihan Zakat Bantuan Jayadiri Asnaf di Negeri Kedah”, AZKA International Journal of Zakat & Social Finance, 4(1), pp. 39-56. doi: 10.51377/azjaf.vol4no1.125.