Ab. Halim, M. H. ., Wahid, H. and Mohd Noor, M. A. (2023) “Kepercayaan Penjawat Awam Terhadap Pengurusan Wakaf Tunai Melalui Ejen Pentadbir Wakaf”, AZKA International Journal of Zakat & Social Finance, 4(1), pp. 122-153. doi: 10.51377/azjaf.vol4no1.108.