Mat Saad, Mohd Zuwairi, Marzura Ibrahim, and Zakaria Othman. 2023. “Memperkasa Inovasi Pengurusan Bantuan Makanan Dengan Menggunakan Aplikasi Zakat on Touch (ZOT) Dalam Kalangan Penolong Amil Kedah: Isu Dan Cabaran”. AZKA International Journal of Zakat & Social Finance 4 (1):155-74. https://doi.org/10.51377/azjaf.vol4no1.146.