Ayoup, Hazeline, Arifatul Husna Mohd Ariff, Noor Asma Jamaludin, Samihah Ismail, and Md Shariff Md Isa. 2023. “Pulangan Sosial Atas Pelaburan: Kajian Impak Skim Agihan Zakat Bantuan Jayadiri Asnaf Di Negeri Kedah”. AZKA International Journal of Zakat & Social Finance 4 (1):39-56. https://doi.org/10.51377/azjaf.vol4no1.125.