Ab. Halim, Muhammad Hisyamuddin, Hairunnizam Wahid, and Mohd Ali Mohd Noor. 2023. “Kepercayaan Penjawat Awam Terhadap Pengurusan Wakaf Tunai Melalui Ejen Pentadbir Wakaf”. AZKA International Journal of Zakat & Social Finance 4 (1):122-53. https://doi.org/10.51377/azjaf.vol4no1.108.