FADZILA AZNI AHMAD. Analisis Bibliometrik Penerbitan Prestasi Institusi Kewangan Islam dalam Pangkalan Data Scopus. AZKA International Journal of Zakat & Social Finance, v. 5, n. 1, p. 157-179, 31 Mar. 2024.