MAT SAAD, M. Z.; IBRAHIM, M.; OTHMAN, Z. Memperkasa Inovasi Pengurusan Bantuan Makanan dengan Menggunakan Aplikasi Zakat on Touch (ZOT) dalam Kalangan Penolong Amil Kedah: Isu dan Cabaran. AZKA International Journal of Zakat & Social Finance, v. 4, n. 1, p. 155-174, 28 Mar. 2023.