AYOUP, H.; MOHD ARIFF, A. H. .; JAMALUDIN, N. A. .; ISMAIL, S.; MD ISA , M. S. . Pulangan Sosial Atas Pelaburan: Kajian Impak Skim Agihan Zakat Bantuan Jayadiri Asnaf di Negeri Kedah. AZKA International Journal of Zakat & Social Finance, v. 4, n. 1, p. 39-56, 28 Mar. 2023.