AB. HALIM, M. H. .; WAHID, H.; MOHD NOOR, M. A. Kepercayaan Penjawat Awam Terhadap Pengurusan Wakaf Tunai Melalui Ejen Pentadbir Wakaf. AZKA International Journal of Zakat & Social Finance, v. 4, n. 1, p. 122-153, 28 Mar. 2023.