Mat Saad, M. Z., Ibrahim, M., & Othman, Z. (2023). Memperkasa Inovasi Pengurusan Bantuan Makanan dengan Menggunakan Aplikasi Zakat on Touch (ZOT) dalam Kalangan Penolong Amil Kedah: Isu dan Cabaran. AZKA International Journal of Zakat & Social Finance, 4(1), 155-174. https://doi.org/10.51377/azjaf.vol4no1.146