Ayoup, H., Mohd Ariff, A. H. ., Jamaludin, N. A. ., Ismail, S., & Md Isa , M. S. . (2023). Pulangan Sosial Atas Pelaburan: Kajian Impak Skim Agihan Zakat Bantuan Jayadiri Asnaf di Negeri Kedah. AZKA International Journal of Zakat & Social Finance, 4(1), 39-56. https://doi.org/10.51377/azjaf.vol4no1.125