Ab. Halim, M. H. ., Wahid, H., & Mohd Noor, M. A. (2023). Kepercayaan Penjawat Awam Terhadap Pengurusan Wakaf Tunai Melalui Ejen Pentadbir Wakaf. AZKA International Journal of Zakat & Social Finance, 4(1), 122-153. https://doi.org/10.51377/azjaf.vol4no1.108