(1)
Fadzila Azni Ahmad. Analisis Bibliometrik Penerbitan Prestasi Institusi Kewangan Islam Dalam Pangkalan Data Scopus. AZJAF 2024, 5, 157-179.