(1)
Mat Saad, M. Z.; Ibrahim, M.; Othman, Z. Memperkasa Inovasi Pengurusan Bantuan Makanan Dengan Menggunakan Aplikasi Zakat on Touch (ZOT) Dalam Kalangan Penolong Amil Kedah: Isu Dan Cabaran. AZJAF 2023, 4, 155-174.