(1)
Ayoup, H.; Mohd Ariff, A. H. .; Jamaludin, N. A. .; Ismail, S.; Md Isa , M. S. . Pulangan Sosial Atas Pelaburan: Kajian Impak Skim Agihan Zakat Bantuan Jayadiri Asnaf Di Negeri Kedah. AZJAF 2023, 4, 39-56.