(1)
Ab. Halim, M. H. .; Wahid, H.; Mohd Noor, M. A. Kepercayaan Penjawat Awam Terhadap Pengurusan Wakaf Tunai Melalui Ejen Pentadbir Wakaf. AZJAF 2023, 4, 122-153.