[1]
Mat Saad, M.Z., Ibrahim, M. and Othman, Z. 2023. Memperkasa Inovasi Pengurusan Bantuan Makanan dengan Menggunakan Aplikasi Zakat on Touch (ZOT) dalam Kalangan Penolong Amil Kedah: Isu dan Cabaran. AZKA International Journal of Zakat & Social Finance. 4, 1 (Mar. 2023), 155-174. DOI:https://doi.org/10.51377/azjaf.vol4no1.146.