[1]
Ayoup, H., Mohd Ariff, A.H. , Jamaludin, N.A. , Ismail, S. and Md Isa , M.S. 2023. Pulangan Sosial Atas Pelaburan: Kajian Impak Skim Agihan Zakat Bantuan Jayadiri Asnaf di Negeri Kedah. AZKA International Journal of Zakat & Social Finance. 4, 1 (Mar. 2023), 39-56. DOI:https://doi.org/10.51377/azjaf.vol4no1.125.