[1]
Ab. Halim, M.H. , Wahid, H. and Mohd Noor, M.A. 2023. Kepercayaan Penjawat Awam Terhadap Pengurusan Wakaf Tunai Melalui Ejen Pentadbir Wakaf. AZKA International Journal of Zakat & Social Finance. 4, 1 (Mar. 2023), 122-153. DOI:https://doi.org/10.51377/azjaf.vol4no1.108.